הוספת עסק – בלב החדשות

חינם

 • חינם
 • דביק 
 • מקודם 
 • קטגוריה אחת
 • מיקום אחד
 • הופעה במפה 
 • תמונה אחת
 • ללא סרטון
 • בחירה

מנוי ב 10 שקלים לחודש

 • ₪ 120/ שנתי
 • דביק 
 • מקודם 
 • עד ל 3 קטגוריות
 • עד ל 3 מיקומים
 • הופעה במפה 
 • עד ל 10 תמונות
 • ללא סרטון
 • בחירה
 • ₪ 240/ שנתי
 • דביק 
 • מקודם 
 • עד ל 5 קטגוריות
 • עד ל 5 מיקומים
 • הופעה במפה 
 • עד ל 15 תמונות
 • סרטון אחד
 • בחירה