test01 animated

Posts List:
104485 | 15 יולי 2021, 23:54 | שביתת עובדי המנהל והמשק נכנסה ליומה השלישי

104470 | 15 יולי 2021, 10:44 | צה''ל עצר את המחבל שאיים על חייו של דגן

104452 | 01 יולי 2021, 13:59 | לוחמת נדקרה בבקעה

104445 | 28 יוני 2021, 15:44 | הסכמה : הישוב אביתר יוסדר

104437 | 27 יוני 2021, 10:27 | הוריאנט ההודי : תל אביב, כפר סבא והרצליה ערים צהובות

104410 | 16 יוני 2021, 09:47 | לאחר שהוכרז כנעדר נמצא בן 44 בנחל עמוד

104406 | 15 יוני 2021, 12:48 | בן גביר יגיע היום למצעד הדגלים בירושלים

104402 | 14 יוני 2021, 17:50 | שרת הפנים שקד: נאציל סמכויות לשלטון המקומי

104391 | 13 יוני 2021, 21:08 | ראש הממשלה נפתלי בנט וממשלת השינוי מושבעים

104385 | 13 יוני 2021, 20:55 | הכנסת הצביעה בעד ממשלת בנט לפיד